Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2022

Værløse Flyhistoriske Hangar

Emne:       Ekstraordinær generalforsamling

Tid:           11. APR 2022 kl. 19.30.

Sted:          Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Leif Richardsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, med kun et punkt på dagsorden. Leif gik herefter over til første punkt på Dagsorden.              

  1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Gert konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 19 medlemmer var mødt frem.

  1. Forslag til ændring af vedtægterne jf. dagsorden punkt 4 til den ordinære generalforsamling mandag 28 MAR 2022.

Formanden gav ordet til Niels Olsen. Selv om ændringerne var vedhæftet indkaldelsen og vedtaget på den ordinære generalforsamling, gennemgik Niels alle ændringer.

Der var en enkelt kommentar fra Ole Hald, om man kun er interesseret i ting og sager fra Flyvevåbnets oprettelse i 1950 ?

Her blev der svaret: At alle ting, der havde med flyvning at gøre, var velkomment.

Derudover ingen spørgsmål eller kommentarer til ændringerne.

Alle de fremmødte stemte ja, hvorefter dirigenten kunne erklære ændringerne for godkendt.

  1. Eventuelt 

Leif tog ordet, og takkede Niels Bøgvad for hans medvirken til de gennemførte ændringer.

Niels Bøgvad nævnte, at han syntes det var interessant og sjovt at deltage i dette projekt.

Leif takkede for det store fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                       Sign.