Værløse Flyhistoriske Hangar

Værløse Flyhistoriske Hangar (VFH) tilbyder medlemmerne, at de kan komme i hangaren og være med til at istandsætte fly, flydele, motorer mv. med henblik på udstilling samt at drive denne udstilling.

Blandt de igangværende projekter er klargøring til fremvisning af T-33A, F-84 og Lynx helikopter m.fl.

VFH udstiller fly bl.a. F-35 Draken, F-84 Thunderjet, CF-104D Starfighter, T-33A og ind imellem også en F-16 m.fl.

        

Sideløbende med arbejdet med flyene vil der foregå et større katalogiserings-/arkiveringsarbejde af den store mængde af fotos og diverse dokumentationer, der har relation til Flyvestation Værløse og dens fantastiske historie.

Endvidere har VFH arrangementer for medlemmerne og andre interesserede samt deltager i større events på Flyvestation Værløse.

Som en bibeskæftigelse står en gruppe af medlemmerne også for opstilling og nedtagning af Flyvevåbnets F-16 til udstillings-/hvervningsbrug på Sjælland.

Foreningen ”Værløse Flyhistoriske Hangar” i dag.

Oprindeligt blev den nuværende forening ”Værløse Flyhistoriske Hangar” oprettet som ”Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse” af pensionister fra Flyvestationen, Flyvematerielkommandoen og Hovedværksted Værløse i 1984.

VFH har siden oprettelsen beskæftiget sig med

  • vedligeholdelse af fly og motorer, der har været i brug på Flyvestation Værløse
  • registrering af historiske effekter
  • indsamling af personlige beretninger fra tidligere ansatte

Foreningen havde oprindeligt til huse på Flyvestation Værløse, men i forbindelse med lukningen af Flyvestationen fik foreningen tildelt mødelokaler i Jonstruplejren. Dette medførte, at mulighederne for at fortsætte værkstedsarbejdet blev yderst begrænsede.

Nogle af medlemmerne var i sin tid engageret med flytning og færdiggørelse af en S-61A Sea King helikopter til Stauning, ligesom andre var engageret med flytning af en PBY-6A Catalina fra Teknisk Museum i Helsingør til Flyvevåbenmuseet i Stauning.

En anden gruppe påtog sig løbende at vedligeholde det i Jonstruplejren opstillede F-35 Draken fly A-002.

Gennem en årrække foregik der et meget stort arbejde med at sikre mest muligt af den gamle Flyvestations historie, inden den blev endeligt nedlagt. En mængde arkivalier opbevares i dag i hangaren.

Det nye tiltag er et samarbejde med Furesø Museer, hvor VFH bl.a. har leveret materiale til udstilling om Flyvestation Værløse.

Værløse Flyhistoriske Hangar er et af flere medlemmer af Foreningen Hangar 2.

VFH’s hensigt er også at skabe og deltage i det samlingspunkt for mange forskellige interesser, som Hangar 2 giver mulighed for, idet der i hangaren er fælles møderum og kaffestue samt en permanent udstilling om Flyvestationens historie ved Furesø Museer i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling. Furesø Kommunes skoletjeneste er også lokaliseret i hangarens sidebygninger, og vil således være med til at bringe liv i historien og i hangaren.

Senest har foreningen arrangeret og støttet aktiviteter for kommunens unge i sommerperioden under titlen ”Pilot for en dag”, hvor 20 af kommunens unge fik et 3-dags kursus i, hvordan det var/er at være pilot.

Veteranfly i Hangar 2

Foreningen Hangar 2 arbejder fortsat på at blive hjemsted for enkelte flyveklare veteranfly med historisk tilknytning til Flyvestationen. Baggrunden er et samarbejde med Naturstyrelsen og Furesø Museer om formidling af elementer i veteranflyvning, som et levende indslag i historien om flyvestationen. Aktiviteten er dog ikke noget VFH direkte er aktive omkring.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Chipmunk.jpg

Disse flys tilstedeværelse ville bidrage væsentligt til fortællingen af Flyvestationens historie og skabe god synergi med Furesø Museers faste udstilling om Flyvestationens historie, da de besøgende så at sige ville kunne få syn for sagen.