Aktiviteter er opdateret

Aktivitetslisten bliver løbende opdateret med mange nye aktiviteter og tidspunkter mv.

Tjek menu punktet Aktiviteter.