Visionen for Værløse Flyhistorisk Hangar (VFH) er at skabe et ”østdansk” historisk vindue til det Danske Flyvevåben – RDAF – med Historien og Formidlingen!

Dette er en langsigtet proces, hvor vi forsøger at indpasse/opbygge et miljø, omkring de enheder og genstande, der dels udlånes fra FLYHIS – og dels kommer til VFH fra interesserede besøgende/medlemmer.

Dette flow af materiale gør, at hangaren er i konstant forandring og dermed et levende sted, som giver vores besøgende en oplevelse, der er værd at besøge flere gange.

Ud over vores vision for det fly historiske materiale vi bearbejder og udstiller for vores ”museums” gæster, har vi også en vision om, at hangaren skal være ramme om det sociale samvær for ”den gamle pensionistforening for Værløse” og alle nye medlemmer af VFH.

Hangar 2 skal være et sted, hvor man mødes til socialt samvær og hygge med ligesindede.

For at kunne føre denne vision ud i livet er følgende handlingsplan udarbejdet for, at medlemmerne kan have et overblik over de planer og opgaver, der til stadighed ligger i at have et dynamisk ”museum”/hangar.

Handlingsplan for VFH i 2022

Vi er nu ved at have et nogenlunde overblik over de hovedopgaver, vi står over for i 2022, og disse er efterfølgende delt op i følgende hovedgrupper:

Hangar

Værksted

Arkiv

Udstillingsmontre

”Åndehul”/pause hjørne med tilgang til vore bøger/blade/byggesæt

Fly

JU-88 motor

Aktiviteter – arrangementer

Åben hangar

Der vil kunne komme flere grupper samt opgaver under de enkelte grupper i løbet af året.

Følgende opgave punkter vil senere ligge tabeller således, at en daglig/ugentlig opdatering bliver gjort nemmere.

Opdateringerne til disse tabeller vil ikke kunne ses her på siden!!

Hangar.

 • Opsætning af S-61 rotorblad ”HANGAR II” som vartegn for H2. Opsætningen skal ske i forbindelse med leje af lift i anden forbindelse.  Inden opsætning skal lys ved den vestlige indgangsdør flyttes (sidder i vejen for rotorbladet.
 • Genetablering af nød lys/natlys tænding i hangaren ved indgang ad den vestlige dør efter mørkets frembrud.
 • Fjernelse af autohold på portåbning – aktiveringsknap skal holdes fysisk inde under åbning for at undgå at porte kører helt i top (port kan hoppe ud at skinner)
 • Ophængning af ”Grünau Baby” – skal kombineres med opsætning at S-61 rotorblad.
 • Udskiftning af loftlys rør til LED rør. – Lift leje skal kombineres med to tidligere nævnte punkter.
 • Opslagstavler skal opsættes ”permanent” og plan for materiale på tavlerne bør/skal drøftes.
 • Oversigtsplan over aktiviteter i hangaren skal være synlig for alle så det er muligt at tilmelde sig.
 • Plan over placering af fejemaskine, græsklipper, brændstof samt flymover.
 • Træning i kørsel med mover – der bør være 3-5 personer der kan anvende moveren i forbindelse med flytning af fly.
 • Hvis vi skal have et skab for hver flytype – for at holde styr på udstyr/dele til den enkelte flytype.
 • Maling af vinduer – syd kontorerne

Værksted.

 • Udarbejdelse af plan for indretning af værksted således at placering af de forskellige enheder bliver mest hensigtsmæssig. I den sammenhæng skal/bør hjørnet med elektronik reparation flyttes til anden lokation. Det bør overvejes om nogle af enhederne kan/skal påmonteres hjul således at de kan flyttes. Eller fastgøres til en ”palle” så de kan flyttes. De pågældende enheder er klippemaskine, bukkemaskine, metalsaven samt den nye lift.
 • Gennemgang af værktøjsbeholdningen – der ligger en masse toppe og fastnøgler løst i skabene – således at det bliver overskueligt hvilket værktøj vi har til rådighed.
 • FLYHIS har indkøbt en værktøjsvogn med tomme værktøj (mangler levering af en del stumper) og planen er at der også kommer en ”mm” værktøjsvogn – når vi har et overblik over indhold vil vi ansøge en fond om at sponsere en sådan. Planen er at vi kan køre en værkstedsvogn til det fly/den opgave man er i gang med således at de mange forgæves vandringer efter korrekt tool undgås.
 • Trykluft enhed påmonteres hjul således at denne bliver mere mobil.
 • Placering af forlængerkabler – alle typer.

Arkiv.

 • Total tømning af arkivrum
 • Isolering af ydervæg og loft
 • Etablering af nødvendig LED lys
 • Opsætning af reoler fra Garderhøj fortet.
 • Opsætning af reoler som skillevæg mellem HH’s skrivebord selve arkivdelen af rummet
 • Etablere en elektronik arbejdsplads (Flemming)
 • Etablering af rep. Plads i arkivdelen af lokalet
 • Opbygning af registrerings system for arkivet

Udstillingsmontre.

 • De igangværende udstillinger håndteres af Michael, Niels og Alex
 • Etablering af en ”udstillings gruppe” for vurdering/drøftelse/planlægning af hvilke udstillinger der kunne have interesse i sammenhæng med VFH-gæster og hangarens andre udstillingsgenstande samt hvilke muligheder der eksisterer med de eksisterende genstande vi har på arkivet.

”Åndehul”/pause hjørne med tilgang til vore bøger/blade/byggesæt.

 • Hvilke muligheder er der for at etablere et ”Åndehul”/pause hjørne med tilgang til vore bøger/blade/byggesæt
 • Etablering af bogudsalg i shoppen således at vore salgsvarer – bøger, blade, modelfly og gadgets – præsenteres bedst muligt for vore gæster
 • Etablering af område med få borde og stole for vore gæster når de skal nyde en kop kaffe og se på vores store udvalg i shoppen

 

Fly.

 • T-33 T-Bird.
 • Afslutning af det igangværende slibe/poler arbejde
 • Gennemgang af påtegninger – stencils samt cocader
 • Vingetanke klargøres for montering på vingerne – den pt monteret vingetank skal demonteres således at de underliggende vinge-dækplader kan monteres.
 • Etablering af lys i vingetanke.
 • Understel rengøres og ”pumpes op” – flyet er pt skævt
 • Rengøring af Cockpit samt reparation af de dele der er mørnet eller slidte – i det omfang dette er muligt uden at beskadige delene.
 • Færdiggøre demontering af S-249 således at pladsen kan frigives til kommende fly
 • Fortsætte genetablering af S-134 med eksisterende dele
 • Når man har et overblik over hvad der skal bruges til etablering af S-134 skal der ryddes op i ”hyldelageret”
 • Gearboks monteres på S-134
 • Montering af understel fra Lynx crash hvis dette er anvendeligt
 • Draken AT 160
 • Polering af fly
 • Reparation af antenne på toppe af Empennage.
 • Få flyet til at sætte sig i oleo ben.
 • Skrue Jack punkter af.
 • Fylde Hydraulic Systems (Har aftalt med Karup at vi kan låne udstyr)
 • Se om vi kan få Parking Brake til at virke.
 • Rengøre understel.
 • Check af nitrogen i dæk og Oleo ben.
 • Lave sikringer på Oleo ben (rustfrit stål)
 • Reparation af vinge lys på AT-160 – der mangler lys i én pære
 • Draken A 002
 • Polering af fly.
 • Stof af i næsehjulsbrønd.
 • Tappe Hydraulic væske af i bege systemer.
 • Reparation af antenne på toppe af Empennage.
 • Fastgøre Pitotrør.
 • Understelslåse. !!!!
 • Reparation at temperatur prope.
 • Konservere flyet indvendigt.
 • Rengøre understel.
 • Højre næse understels dør fastgøres bedre.
 • Check af nitrogen i dæk og Oleo ben.

 

 • Draken generelt.
 • Lave et værktøjsskab, millimeter værktøj.
 • Få et skuffe skab til dele (Har aftalt med hans hvilket)
 • Ryde op i skab, bøger og dele i nuværende skab.
 • Fyldt op af diverse væsker til Draken.
 • Tjekke luft i hjul på RMC dolly og EBK dolly.
 • F-104 Starfighter.
 • ”finne” til styrbords vingetak fremstilles – kan event. fremstilles på Filmstationen (printes)
 • Kontrol af understel – tryk i affjedringssystemet – således at de mekaniske afstandsstykker kan fjernes – disse ødelægger cylindertoppene ved manglende tryk
 • Cockpit skal rengøres

Der arbejdes pt meget på F-104 – HH – for at kunne få omdrejninger på motoren så denne kan         konserveres

 • F-16.
 • F-16 har vi kun til låns når den ikke er på udstilling rundt om i landes – men når den er i H2 skal den checkes for skruer således at når den forlader H2 (hver gang) er så komplet som mulig således at den gruppe der skal opsætte/nedtage F-16 kan gøre dette uden problemer.
 • Når F-16 er i H2 skal den være i rengjort stand – dvs. at cockpit skal støvsuges (pas på knapperne) samt tørres af. En vask en gang imellem skader ikke.
 • Montering af I jern på 2000punds bombe fundament således at bomben kan flyttes med palleløfter

 

 • F-84 Thunderjet.
 • Klargøring af diverse vogne og bukke til demontering af bagkrop og vinger
 • Fremlægning af HH’s plan for demontering, transportering og samling af F-84
 • Samling af nødvendigt materiale til aktionen – madrasser, dæk, værktøj, osv.
 • Frigørelse af plads for modtagelse af det demonterede fly

JU-88 motor.

 • Motor skal samles – skal ikke kunne turnes
 • Konstruktion af ophængs stand påmonteret hjul for mobilitet.
 • Propel delen monteres på blokken således at JU-88 motoren optræder som da den blev fundet/gravet op.

Aktiviteter – arrangementer.

 • Etablering af aktivitetsopslag på opslagstavle således at medlemmer kan få et overblik over hvilke kommende aktiviteter de kan tilmelde sig – enten som guide eller bar som hjælper – der skal jo dækkes op og arrangeres borde og stole samt ryddes væk efter endt seance
 • Hvad/hvor/hvem oversigt med anvisning at hvor de forskellige ingredienser befinder sig

Åben hangar.

 • Oversigt over hvem/hvad for lørdagsåbningerne – og andre åbninger af hangaren