Ekstraordinær Generalforsamling 10. december 2019 Kl. 18.00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Følgende blev valgt:

Dirigent: Kim L. Frandsen

Referent: Gert J. Juster

Stemmetæller: Leif Richardsen

  1. Forslag til ændring af vedtægterne.

Da forslagene var fremsendt i forbindelse med den første ekstraordinære generalforsamling den 30 november, men ikke opnåede tilstrækkelig tilslutning grundet for få deltagere, blev det herved fremsat med reglen om vedtagelse med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Forslagene blev vedtaget med alle fremmødte 18 personer.

  1. Eventuelt:

Hans opfordrede alle nuværende medlemmer af Foreningen Hangar 2, til at melde sig ind i ”Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse” (Pensionistforeningen).

Leif fortalte at foreningen med glæde tager imod alle medlemmer af ”Foreningen Hangar 2”, og der virkeligt er brug for alle, der har lyst til at medvirke med istandsættelse af vore fly og øvrigt udstyr. Der er også planer om evt. aften åbning nogle dage i sommermånederne.

Hans nævnte, at der er mulighed for at de 2 Lynx bliver skiftet ud med en nyere udfaset Lynx.

På forespørgsel fra salen kunne Johnnie oplyse, at der er forhandlinger i gang med DC3/FFFM vedr. evt. at gøre plads til DC3éren. Der er også gang i forhandlingerne med Torben fra Beredskabs afd. med indflytning af nogle brandbiler m.m.

Endvidere har Danske Flyvere fået forelagt en kontrakt om leje af Rum 108 til nyt sekretariat i stedet for nuværende ”KDA” huset i Roskilde.

Den ekstra-Ekstraordinære Generalforsamling sluttede kl. 19.30.

Dirigent    Kim L. Frandsen                                                                    Referent    Gert J. Juster / 14/12-19                              Sign. Pr. e-mail                                                                                         Sign.                                                              16. december 2019 kl. 10:11