Bekræftelse af indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling den 10/12 2019 kl. 18.00 i Hangar 2

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 30/11 2019 er lagt op under nyheder.

Som det fremgår af referatet blev forslagene enstemmigt vedtaget.

Da afstemningsresultatet ikke opfylder kravet om vedtagelse af vedtægtsændringer med 2/3 af foreningens medlemmer, skal vedtagelsen endeligt godkendes på en ny ekstraordinær generalforsamling.

Denne afholdes tirsdag den 10/12 2019 kl. 18.00 i Hangar 2 jf. indkaldelsen på mail den 14/11 2019.

 Samtidigt vil vi endnu en gang opfordre alle medlemmerne til af indmelde sig i Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse, som bliver den bærende forening fremover.

Indmeldelse kan ske ved overførsel af kr. 400,- til foreningens konto 1551-0005895065 samt fremsendelse af mail med navn og adresse til kasserer Arne Dalager på e-mail: arned@live.dk

Med venlig hilsen

Værløse Flyhistoriske Hangar

Bestyrelsen