Foreningen ”Værløse Flyhistoriske Hangar” ”genopstår” og i den forbindelse inviteres til åbent hus aktiviteter.

Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse har vedtaget at skifte navn til Værløse Flyhistoriske Hangar. Dette for at signalere, at aktiviteterne i og omkring Hangar 2 fortsætter uændret.

Det betyder, at aktiviteterne omkring åbent værksted og udstilling af militærflyene, som hidtil har foregået i regi af Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse – helt oprindeligt Pensionistgruppen fra Flyvestation Værløse – og diverse åbent hus arrangementer i regi af Hangar 2 foreningen nu er samlet i Værløse Flyhistoriske Hangar. Derved kan vi forene alle de mange gode kræfter i en samlet forening og dermed give et samlet og bedre tilbud til medlemmerne.

Bestyrelsen ønsker, at dette markeres med en række nye aktiviteter og arrangementer.

Allerede på lørdag den 25/1 holder vi lørdagsåbent fra kl. 13.00-16.00. Det vil vi også gøre den 29/2 og 28/3.

Den 29/2 vil vi samtidigt holde en slags Åbent hus, hvor bestyrelsen vil være tilstede og alle indbydes til at komme ned og få en snak omkring aktiviteterne. Vi kan jo bruge alle gode kræfter, der vil deltage aktivt.

Værkstedsgruppen inviterer på mandag den 27/1 kl. 19.00 til informationsmøde for alle, der kan tænke sig at arbejde med flyene. Vi ønsker og planlægger at etablere et nyt aftenhold, så alle kan få mulighed for at deltage.

I påsken planlægger vi med udgangspunkt i den 9. april, som er Skærtorsdag, at holde åbent alle dage undtagen Påskesøndag fra kl. 13.00-16.00. Vi vil her lave en udstilling med bl.a. stellet fra et dansk Fokker fly og en flymotor fra et tysk fly, der blev udgravet ved Flyvestationen, herunder en planche udstilling om dette.

Derudover har vi planer om at holde lørdagsåbent i sommerhalvåret, sommerferieaktiviteter og Åbent Hus arrangementer, når det bliver varmere i vejret, ligesom det er planen, at vi deltager i Store Flyvedag, Flyvestationen på hjul m.m.

Følg med her på vores hjemmeside historiskhangar.dk, hvor vi vil orientere om alle aktiviteter.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle interesserede i Flyvestation Værløses historie til at melde sig ind i foreningen. Det koster kun kr. 400,- om året. For dette kan du være med i aktiviteterne og til at øge mulighederne for aktiviteter for dig selv og andre interesserede. Kort sagt den positive spiral:

Flere medlemmer -> mere kontingent -> mere plads i hangaren -> flere flyvemaskiner -> flere medlemmer…….

Indmeldelse kan ske ved overførsel af kr. 400,- til bankkonto 1551-0005895065 eller på MobilePay 625700 samt fremsendelse af mail med navn og adresse til kasserer Arne Dalager på e-mail: arned@live.dk

Vi glæder os til at se dig.

 

Værløse Flyhistoriske Hangar

Bestyrelsen