Bestyrelsens redegørelse om foreningens fremtidige drift

Kære medlem af Værløse Flyhistoriske Hangar…..                

Tak for din støtte til vores projekt omkring “Hangar”-foreningen! 

Mange af vores støtter (jer!) har løbende ønsket flere og bredere aktiviteter fra foreningen herunder løbende information og nyhedsbreve om de forskellige ting, der sker herude i hangaren. Det har været en udfordring for os, idet foreningen i sig selv ikke er “leverandør” af andet end bygningen. De forskellige aktiviteter, der sker i bygningen, gennemføres nemlig ofte af andre herunder; Store Flyvedag (ved Michael Boutrup), Flyvestationen på hjul (ved Furesø kommune) samt “Åbent hangar-værksted” (via Flyhistorisk forening Flyvestation Værløse). Denne opdeling har ikke altid været tydelig for vores medlemmer og derfor har det været svært for “Hangar”-foreningen i den nuværende struktur at leve op til ønskerne.

Hvordan ønsker bestyrelsen at ændre på dette?

Bestyrelsen har arbejdet med grundlaget for ”Hangar”-foreningen og ønsker på denne baggrund, at foreningen igen bliver det, som oprindeligt var tænkt, nemlig en sammenslutning af de forskellige aktører i og omkring Hangar 2. Bestyrelsen ønsker også at skabe muligheden for, at foreningen i en ny struktur kan favne flere af flyvestationens forskellige aktiviteter og blive stedet, der formidler alle de forskellige tilbud rundt omkring på den tidligere flyvestations areal.

For at opnå denne fokusering vil bestyrelsen foreslå en ændring af formålet for “Hangar”-foreningen og samtidig tilbyde alle nuværende medlemmer mulighed for at tegne et nyt (og lidt billigere) medlemskab i den bærende foreningen for de nuværende aktiviteter i hangaren herunder “det arbejdende værksted”, som er Flyhistorisk Forening Flyvestation Værløse. Denne forening har sammen med “Hangar”-foreningen et interessefællesskab, men netop denne fremtidige opdeling giver nu muligheden for, at vi kan tilbyde jer muligheden for såvel at “skrue” på fly samt adgang til de forskellige aktiviteter, som de sammen med Flyvevåbnet arrangerer løbende.

Det betyder også, at den opbakning og støtte, som du hidtil har ønsket at give til ”Hangar”-foreningen, kan fortsætte her.

Dette kræver en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi beder om jeres tilslutning til denne “tilbage til rødderne”-plan, således at vi allerede primo 2020 kan starte med ovenstående plan. Du vil derfor modtage en indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger.

Vi håber meget på jeres tilslutning til denne bedre opdeling af aktiviteterne – så vi sammen kan sikre en fremtid for hangaren ved at være mere inkluderende og åbne overfor de andre forskellige aktører.

De bedste hilsner og på vegne af Bestyrelsen

Værløse Flyhistoriske Hangar

Hans Bjævertoft

Formand