Referat ordinær generalforsamling d. 1/9 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 1/9 2020 kan nu læses under menupunktet “Om foreningen”, “Bestyrelse”, “Referater”.

Eller klik her.