Referat af ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2020

Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse

 

Emne:       Ekstraordinær generalforsamling

Tid:           20 JAN 2020 kl. 19.00.

Sted:          Hangar 2, Flyvestation Værløse.

 

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for FFFV Leif Richardsen bød velkommen og nævnte, at grunden til denne ekstraordinære generalforsamling nr. 2 var, at der ikke var mødt et tilstrækkelige antal medlemmer op ved den første ekstraordinære generalforsamling for at få navneændringen vedtaget.

Der var mødt 16 medlemmer op.

  1. Valg af Dirigent, referent og stemmetællere:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose    Stemmetællere: 2 personer blev valgt.

Formanden gav herefter ordet til dirigenten, som kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, og hermed beslutningsdygtig.

 

  1. Forslag til ændring af navn og vedtægter:

Dirigenten spurgte forsamlingen om, om der kunne stemmes ja til ændring af navn fra Flyvehistorisk Forening Flyvestation Værløse til Værløse Flyhistoriske Hangar, samt de foreslåede ændringer til vedtægterne.

Alle fremmødte stemte ja, hvorefter dirigenten konstaterede, at nyt navn og vedtægter var vedtaget.

 

  1. Eventuelt

Formanden nævnte, at foreningen allerede på lørdag den 25/1 vil holde lørdagsåbent fra kl. 13.00-16.00, og efterfølgende sidste lørdag i hver måned.

Foreningen vil på mandag den 27/1 kl. 19.00 invitere til informationsmøde for alle, der kan tænke sig at arbejde med flyene.

Der blev spurgt om, hvor informationerne fra foreningen kunne ses.

Der blev svaret, at der på hjemmesiden ”historiskhangar.dk” og på FB siden ”Værløse Flyhistoriske Hangar” fremover vil være informationer fra foreningen. Siderne vil straks blive opdateret.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede med farvel og tak.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose