Nyhedsbrev 1. 2018.

NYHEDSBREV 1. 2018.

HANGAR 2

Værløse Flyhistoriske Hangar

 

 

Fantastisk opbakning

Det har været fantastisk at opleve den opbakning, foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar har mødt siden en lille gruppe af ”flynørder” begyndt at banke på dørene hos naboer, Furesø Kommune og Naturstyrelsen for at få mulighed for at vise omverdenen hvilke planer, vi gik og tumlede med.

Alle steder er vi blevet mødt med flot velvilje og stor forståelse.

Der var dog en lille bekymring om hvorvidt, vores projekt skulle ende med en Roskilde Lufthavn nummer 2 – og dermed udsætte beboerne i de planlagte nye bebyggelser på flyvestationens område for flystøj dagen lang.

En bekymring vi heldigvis hurtigt fik manet i jorden.

 

Endnu et skridt i den rigtige retning

På et tidspunkt var der en debat på Facebook omkring problemet med at kunne tiltrække medlemmer til foreningen. Dengang var det ikke afklaret, om vi overhovedet kunne få lov til at flyve fra den originale Hovedbane.

I erkendelsen af at den originale Hovedbane for længst var indtaget af en mangfoldighed af motionister, bad vi Naturstyrelsen om tilladelse til at anlægge og gøre brug af vores egen startbane på 20 x 500 meter.

En startbane som foreningen selv ville anlægge på arealet syd for Hovedbanen.

Stor var glæden da Naturstyrelsen gav tilladelsen i foråret 2017. Og den nye græsbane er i dag både pløjet, jævnet, tilsået og afventer i skrivende stund kun tromling og derefter den første klipning.

Så er den klar til brug.

Vi fik overdraget nøglerne til Hangar 2 d. 12. januar 2018 og flytter ind d. 1 april.

Indtil da er hangaren udlejet til Filmstationen.

 

En enkelt udfordring

Desværre har vi endnu ikke fået lov til at gøre brug af lokalerne i den sydlige fløj af hangaren, hvor vi ellers havde satset på at interesserede klubber, flyejere og foreninger skulle have til huse.

Det handler bl.a. om montering af branddøre – samt almen istandsættelse.

Da budgettet var ved at være opbrugt havde vi valget om vi ville havde nye branddøre i syd eller ny dug på portene, der var ikke til begge dele, vi valgte portene da vi selv kan monterer branddøre.

Den nye dug bliver monteret lige efter Påske hvorefter vi flytter ud af den shelter Naturstyrelsen velvilligt har lånt ud til os.

 

Bestyrelsen arbejder også på at få en aftale med en realkreditforening om at købe hangaren, mangler dog fortsat nogle oplysninger fra udlejer.

Ved køb kommer vi ned på ca. halv pris i husleje

Der er oprettet en Sponsorgruppe som skal søge fondsmidler til projekter i hangaren, såsom istandsættelse af sydbygningen, der kan ikke fås fondsmidler til drift / husleje, derfor er det vigtigt at så mange som muligt betaler kontigent, og gerne mere, ellers går den ikke.

 

Hjemmesiden

Vores hjemmeside  www.historiskhangar.dk har ligget stille et stykke tid.

Det er slut nu. En opdatering er undervejs. Den bliver mere brugervenlig og mere overskuelig. Men som alt andet i Foreningen, er det frivilligt arbejde.

Så forvent ikke at den er oppe at køre i sin nye form i morgen. Men det vil ske løbende. I kan også følge med på Facebook hvor man bl.a. kan læse og se flere billeder om overdragelsen af hangaren efter tilendebragt restaurering og foreningens tur til Flyvevåbnets Historiske Samling i Karup.

 

En lille udgangsbøn

Det er ingen hemmelighed.

For at dette projekt skal komme i luften, har vi brug for penge. Mange penge!

Og – ikke mindst – nye medlemmer.

Vi har brug for hænder, der kan tage fra og endnu flere til at sprede det glade budskab om, at Værløse Flyhistoriske Hangar er i gang og bliver til noget stort. Noget anderledes. Noget for hele familien.

Derfor beder vi dig om at være med til at sprede budskabet.

Om at være med til at skaffe nye medlemmer.

Enten som passive medlemmer eller – endnu bedre – som aktive medlemmer.

 

Passivt Medlemskab – 200 kroner årligt

Som passivt medlem er man med til at støtte vores forening økonomisk.

Man bliver orienteret via Nyhedsbreve et par gange om året.

Ligesom man bliver inviteret til at deltage i diverse arrangementer i Hangaren.

 

Aktivt Medlemsskab – 300 kroner årligt

Aktive medlemmer har mulighed for at indgå i diverse grupper med andre aktive medlemmer, der arbejder på de gamle fly eller med andre praktiske gøremål f.eks. i forbindelse med arrangementer eller noget administrativt. Der er brug for alle.

Aktive medlemmer modtager naturligvis også Nyhedsbreve og invitationer til arrangementer.

Ligesom man har stemmeret til Generalforsamlingen.

Medlemsskab tegnes ved at indbetale ovenstående beløb på foreningens bankkonto

Regnr.: 9570 Kontonr.: 11915787.

Husk at skrive både navn og e-mailadresse. Mailadressen er den eneste måde, vi kan kontakte dig på. Så den er vigtig.

 

…og man er mere end velkommen til at indbetale mere end 300 kr.

Vi har brug for hver en krone.

 

VIGTIGT

Endelig opfordres alle nuværende medlemmer til at betale deres medlemskab senest d. 1. februar 2018 – hvis du fortsat vil være stemmeberettiget til Generalforsamlingen.

 

Hilsen

Bestyrelsen

HANGAR 2

Værløse Flyvehistoriske Hangar