Beretning 2017/2018

Beretning 2017/2018

 

Tidspunktet for overtagelse og indflytning i Hangar 2 var oprindeligt sat til a skulle finde sted i slutningen af 2017. Af praktiske årsager fandt afleveringsforretningen dog først sted d.12. januar 2018 hvor hovedentreprenøren MOE kunne aflevere en rigtig flot istandsat hangar til ejeren Freja.

Værløse Flyhistoriske Hangar deltog sammen med Furesø Kommune ved overdragelsen og fik ved den lejlighed overdraget hovednøgle A nummer 1 til hangaren.

En anden begivenhed siden sidste Generalforsamling har været, at foreningen i samarbejde med Furesø Museer d. 18 og 19 januar besøge Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) i Karup.
Formålet med besøget var at vores venner fra Furesø Museer skulle se hvad Flyvevåbnets Historiske Samling har i sine gemmer, – og det er bestemt ikke småting.
På flysiden blev det bl.a. drøftet hvilke fly Flyvevåbnets Historiske Samling vil kunne stille til rådighed for Hangar 2. og i hvilket tempo de kunne komme til Værløse.
Pensionistklubben på Flyvestation Karup arbejder ihærdigt på en Gloster Meteor Mk. 8. som forventes at blive klar i løbet af 2019, – den så man gerne udstillet på Værløse. Tilsvarende har man en Lockheed T-33, DT884 som FLYHIS også vil kunne køre til Værløse, men som trænger til en kærlig hånd før den er 100% udstillingsklar.
På lidt længere sigt har FLYHIS også et tidligere transportfly af typen Percival Pembroke, som efter sin tid i flyvevåbnet har gjort tjeneste civilt, og i mange år har været opmagasineret hos Teknisk Museum i Helsingør. Flyet er komplet med trænger også til en kærlig hånd før det igen står som da det gjorde tjeneste i Flyvevåbnet.

Siden Generalforsamlingen d. 28. november 2017 har vi i bestyrelsen haft speciel fokus på arbejdet med at skaffe midler til at købe Hangar 2. Desværre har det vist sig vanskeligere end først antaget, idet banker og kreditforeninger er tilbageholdende med at yde lån til foreninger.
Arbejdet fortsætter i skrivende stund, og vi er stadig optimistiske.

 

På foreningens vegne

Søren Pedersen
Formand