Vision og Handlingsplan for VFH

Stor version

Det ligger nu et nyt punkt under “Om Foreningen” med Visionen for VFH samt en handlingsplan for 2022.  Handlingsplanen vil være et dynamisk dokument og vil derfor løbende blive opdateret.