Værløse Flyhistoriske Hangar
Foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar (VFH) blev stiftet d. 18. februar 2016 med det formål at skabe et samlingssted for historien omkring Flyvestation Værløse.

Foreningens formål er således igennem bevarelse af en historisk hangar på den gamle Flyvestation Værløse:

   *  at skabe et formidlingscenter for flyvestationens historie i samarbejde med Furesø Museer.
   *  at etablere et åbent arbejdende værksted til restaurering af Flyvevåbnets fly og motorer.
   *  at udstille de flytyper der har fløjet i Det Danske Flyvevåben.
   *  at indrette foreningslokaler til de tilsluttede foreninger.
   *  at på sigt fungere som hjemsted for det F-16 fly som Flyvevåbnet bruger til udstillinger på Sjælland.
   *  at udstille fly som har været på Flyvestationen gennem tiderne.

Hangaren vil således blive hjemsted for enkelte flyveklare veteranfly med historisk tilknytning til Flyvestationen (jf. Vedtægter for foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar).

Værløse Flyhistoriske Hangar har opbakning fra en række etablerede foreninger og klubber.

VFH har siden efteråret 2015 besøgt samtlige grundejerforeningerne omkring flyvestationen og her præsenteret og fortalt om vores projekt, – altid til stor glæde og med ønsket om al muligt held og lykke med projektet.

På nuværende tidspunkt står Værløse Flyhistoriske Hangar overfor den situation:
“Hvad kom først? – hønen eller ægget”. Ikke uventet har Værløse Flyhistoriske Hangar fra starten ikke en stor støtte- eller venne-forening ligesom det er vanskeligt at søge og etablerer sponsorater, uden at have aftaler om hangaren på plads.


Da foreninger m.v. som har udtrykt opbakning og støtte til projektet, af åbenlyse årsager, ikke kender den endelige rammer og konditioner for fremtiden, har det ikke muligt at afæske disse mere håndfaste tilsagn end de foreliggende.

VFH har i det efterfølgende tilrettet med medlemstal, kontingenter m.v. – så fyldestgørende det har været muligt, ligesom budgettet endnu engang er drøftet, gennemgået og vurderet forholdsvis konservativt. VFH kender ikke til muligheden for støtte eller bidrag fra Furesø Museer i forbindelse med Skoletjenesten og dennes brug af fællesarealer guidede rundvisninger m.m.
Aktivering af Hangar2 tilbyder ikke alene lokale borgere i Furesø Kommune en unik mulighed for at få et indblik i områdets historie, men har også et regionalt perspektiv, idet aktiviteterne og stedet appellerer bredt, som listen over aktører også vidner om. Genanvendelsen af Hangar tilbyder således en autentisk branding af Furesø Kommune som et sted, hvor vi værner om de historiske værdier via en aktiv genanvendelse af de tidligere militære bygninger til gavn for nuværende borgere og beboere.

Hangaren vil også blive hjem for 2 – 4 veteranfly, som alle har gjort tjeneste i Flyvevåbnet. Deres tilstedeværelse vil bidrage væsentligt til fortællingen af Flyvestationens historie, og skaber god synergi med Furesø Museers faste udstilling om Flyvestationens historie, da de besøgende så at sige kan få syn for sagen.

Foreningen Værløse Flyhistoriske Hangars formål er også i begrænset omfang at bevare flyvning med veteranfly med tilknytningen til Flyvestationen, og veteranflyene vil således lejlighedsvist have behov for at anvende den planlagte reetablerede startbane umiddelbart ud for Hangar2. Naturstyrelsen er indforstået med reetableringen og samarbejder med Værløse Flyhistoriske Hangar om en ansøgning om landzonetilladelse. Flyvningerne vil alene foregå i perioden maj – september.

 

På lidt længere sigt er det hensigten, at aktiviteterne udvides til også at omfatte et tilbud til udfordrede unge, der vil have gavn af at komme ud at arbejde med hænderne. Lidt a’la det samarbejde Naturstyrelsen har med Københavns Kommune om Startbanen.  Ligesom mangfoldigheden af foreninger i Hangar2 forventes øget i takt med at Værløse Flyhistoriske Hangar istandsætter sidebygningerne. Hensigten er således, at skabe et samlingspunkt for mange forskellige interesser, idet der i hangaren gives plads til fælles møderum, kaffestue og bibliotek samt en permanent udstilling om Flyvestationens historie ved Furesø Museer i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling, og på sigt kan skoletjenesten også blive lokaliseret i hangarens sidebygninger, og være med til at bringe liv i historien og i hangaren.

 

ØKONOMISK MODEL
Det er Værløse Flyhistoriske Hangar, der er ansvarlig for den daglige drift af Hangar2. Den økonomiske model for finansiering af hangarens drift fremgår af nedenstående overslag.

Huslejen i den femårige brugsretsperiode udgør 20.000 kr./måned + forbrug og vedligehold.

Hele driften og de daglige aktiviteter vil blive varetaget af frivillige.

Værløse Flyhistoriske Hangar ser på tallene igen med særligt fokus på posten omkring ”Foreningsmedlemskab Værløse Flyhistoriske Hangar” ligesom de skriver en kort tekst og hvem der kan blive medlemmer og deres tanker om forskellige typer af medlemskaber.

Foreninger der melder sig ind via foreningsmedlemskaber betaler et beløb pr. medlem.
Beløbet aftales med foreningen afhængig af antal medlemmer, forventet forbrug og økonomisk formåen

Den største indtægtskilde er medlemmer  som indmeldes for at samle midler til driften via sociale medier og arrangementer.

Passive medlemmer er velkommen i hangaren på lige fod med alle andre, men modtager fire nyhedsbreve om året og bliver indbudt til specielle arrangementer i hangaren, filmforevisningen, foredrag, grillaftener og lign. eller udflugter til andre steder af flyinteresse.

I det økonomiske overslag er evt. huslejeindtægter for udlejning af lokaler til fly relaterede foreninger i sidebygningerne ikke medtaget, da de ikke vil være til rådighed fra dag 1.