VÆRLØSE FLYHISTORISKE HANGAR
Årsregnskab 2017
Indtægt udgift
Kontingenter 14400
Div. Salg 5769
Sponsor, St. flyvedag 5000
Bankgebyr 300
Furesø museum. 145
Græsbane 15000
Hjemmeside 648
Græsbane 9750
25169 25843
Årets underskud 674
25843 25843
Balance
Aktiver Passiver
Bank pr 31-12-17 16797
Kontanter 31-12-17 117
leverandør gæld 9750
Egenkapital
Saldo primo 7838
underskud 674
Saldo ultimo 7164
Resultat 16914 16914
Kasser Revisor Revisor