Referat fra Generalforsamling d. 28-11-2017.

1. Valg af Dirigent og Referent

Bestyrelsen foreslog Gert Juster og Hans Bjævertoft. Begge valgt med akklamation.

Dirigenten konstaterede, at Indkaldelsen var udsendt for sent grundet forvikling med lokale booking, men forsamlingen godtog alligevel lovligheden af        Generalforsamlingen på baggrund af det oplyste. Der var fremmødt 25 personer i alt.

2. Formandens beretning

Beretningen var oplyst på hjemmesiden og med få mundtlige tilføjelser og uddybende svar blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Delregnskab for 1. Jan. til 20. Okt. var ligeledes oplyst på hjemmesiden. Der var enkelte spørgsmål til om beløbet var korrekt, idet man mente der var en ikke opført skyldig manko på kr. 7000 for anlæggelse af banen. Kassereren oplyste, at det muligvis kunne betragtes som et lån eller gave. Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

Kontingent for 2018 er foreslået til kr. 200 for støttemedlemmer og kr. 300 for aktive medlemmer. Begge beløb blev godkendt. (der henstår at tydeliggøre medlemstyper)

5. Indkomne forslag

Bestyrelsen forslog at generalforsamlingen flyttes til foråret af hensyn til regnskabsåret. Forslaget blev Vedtaget til afholdelse i Marts Mdr.

6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer

På valg var: Søren Pedersen (villig til genvalg) Genvalgt.

I stedet for Søren Dolriis og Alf Blume blev der foreslået følgende: Michael Boutrup  Valgt. samt Gert J. Juster Valgt. Henrik Hugger fik ikke stemmer nok til valg.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Alf Blume  Valgt. Per Søndergaard ønsker ikke genvalg,
Bjarne Gren er genvalgt. Steen Livbjerg ønsker ikke genvalg.

8. Valg af Revisor

Michael Andersen, Steen Seit Jespersen  Valgt.

9. Eventuelt

Vedtægterne bør gennemgås for flere misforståelser og unødvendigheder. Bl.a.

Det er foreslået at bestyrelsen overvejer evt. at udvides til 6 medlemmer ved næste generalforsamling, 2018.

Statsautoriserede revisor ændres til autoriserede eller almindelig klubrevisor ved næste generalforsamling.

Hjemmesiden rettes op så det fremgård tydeligere om man er støttemedlem eller aktiv medlem og hvad prisen er, det kan misforstås som det er nu. Ny mand på hjemmesiden er Torben Brødholt, Smørum.
Der blev nogen diskussion vedr. startbanen mht. støj, landzonetilladelse som miljøfolkene ikke helt forstår.
Der er oprettet en undergruppe, bestående af Søren Pedersen, Peter Arentzen, Cathrine Kyø Hermansen, Anders Osvald Thorkildsen, som har til opgave at søge fonde til projekt Køb af hangar / istandsættelse af syd sidebygning samt hvad der ellers er brug for.
Det vedtages at der oprettes en projekt gruppe som kører vider med miljø og landzonetilladelse.
Der skal oprettes en PR. gruppe til hvervning af medlemmer samt synliggøre hangar projektet overfor omgivelserne og pressen.

 

Referent: Hans Bjævertoft

Dirigent: Gert J. Juster