Referat af ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2023

Værløse Flyhistoriske Hangar

 

Emne:       Ekstraordinær generalforsamling

Tid:           11 APR 2023 kl. 19.30.

Sted:          Hangar 2, Helikoptervej 2, 3500 Værløse.

REFERAT

Dagsorden:

Formanden for VFH Hasse Grandal bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, med kun et punkt på dagsorden. Hasse gik herefter over til første punkt på Dagsorden.           

  1. Valg af Dirigent og referent:

Dirigent: Gert J. Juster    Referent: Henning Rose.

Gert konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt, og derfor beslutningsdygtig. 19 medlemmer var mødt frem.

  1. Forslag til ændring af vedtægterne jf. dagsorden punkt 4.1 til den ordinære generalforsamling mandag 20 MAR 2023.

Formanden gav ordet til Niels Olsen. Selv om ændringerne var vedhæftet indkaldelsen og vedtaget på den ordinære generalforsamling, gennemgik Niels alle ændringer.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til ændringerne. Alle de fremmødte stemte ja, hvorefter dirigenten kunne erklære vedtægtsændringerne for godkendt.

Der var ingen kommentarer under punkt 3.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigent:        Gert J. Juster                                                                  Referent:       Henning Rose

Sign.                                                                                                     Sign.