Kære medlemmer

Så er det tid til den ordinære generalforsamling, se indkaldelsen .

Vi håber også at vi kan komme med positivt nyt mht. køb af Hangar 2. der er dog i øjeblikket nogle myndigheder som hænger lidt i bremsen, men vi håber kun det er kortvarig!

Kender du nogen som er interesseret i vores projekt, men som ikke er medlemmer må du gerne fortælle om os, jo flere vi er jo bedre.

Østfløjen renoveres fra denne uge og frem til sommerferien.

Er der nogen af jer der kender nogen som vil være sponsor for 5000 kr. til låse i 10 døre i sydfløjen, vi har låsesmeden, og det er billigt!

Har du en håndværkeruddannelse, rørsmed, snedker, værktøjs mand, maler eller murer, så må du gerne give lyd fra dig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Værløse Flyhistoriske Hangar 2

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar.

Generalforsamlingen finder sted:

Mandag d. 25 marts 2019 kl. 19:30 i Hangar 2, Helikoptervej 1, 3500 Værløse

Dagsorden jf. vedtægterne:

1.) Valg af dirigent og referent

2.) Formandens beretning

3.) Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.) Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget

5.) Indkomne forslag

6.) Valg af bestyrelse:
Hans Bjævertoft (Villig til genvalg)
Mikael Boutrup (Villig til genvalg)
Kim Frandsen (Villig til genvalg)
Søren Pedersen (Villig til genvalg)
Gert Juster (Genopstiller som suppleant)
Niels Olsen (Opstilles af bestyrelsen)

7.) Valg af bestyrelsessuppleanter

Gert Juster
Alf Blume (Villig til genvalg)
Bjarne Gren (Villig til genvalg)

8.) Valg af revisor
Steen Seit Jespersen (Villig til genvalg)
John Jensen (Villig til genvalg)

9.) Eventuelt

Opmærksomheden henledes på følgende forhold:

  1. Det reviderede regnskab vil kunne ses på foreningens hjemmeside www.historiskhangar.dk senest 10 dage før generalforsamlingen.
  2. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer bedes sendt til undertegnede.
  3. Listen over samtlige kandidater til bestyrelsen skal fremgå af foreningens
    hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.
  4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen
    i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen.

Der vil kunne købes øl og sodavand ved mødet

På bestyrelsens vegne
Søren Pedersen
Formand

OBS.: Tilmelding til generalforsamlingen til soeren.pedersen@outlook.dk af hensyn til pladsen