Værløse Flyhistoriske Hangar                                                                             Jonstrup d.7.december 2018

 

Da den første planlagte ekstraordinære Generalforsamling  d. 16. december blev aflyst, indkaldes der hermed på ny til ekstraordinær Generalforsamling i foreningen Værløse Flyhistoriske Hangar.

 

Generalforsamlingen finder sted:

Lørdag d. 22 december 2018 kl. 14:00 i Hangar 2 på Flyvestationen

Dagsorden:

  1. Bestyrelsen præsenterer kort arbejdet med, at skabe en mulig løsning for erhvervelse af hangar 2, samt Bestyrelsens anbefaling omkring erhvervelse af andel af hangar 2 jf. kommissorium fra sidste ordinære generalforsamling d. 13 marts 2018.
  2. Beslutning af Bestyrelsens anbefaling;
    1. Bemyndigelse til optagelse af lån til ejerandel af Hangar 2 ApS
    2. Bemyndigelse til køb af ejerandel i Hangar 2 ApS
    3. Overdragelse af samarbejdsaftalen med Furesø Kommune til Hangar 2 ApS
    4. Bemyndigelse til at forhandle om fremtidig model for brugen af hangar 2

 

På bestyrelsens vegne
Søren Pedersen
Formand

OBS.: Tilmelding til generalforsamlingen til soeren.pedersen@outlook.dk af hensyn til pladsen