Generalforsamling (ordinær) i Værløse Flyhistoriske Hangar den 1/9 2020 kl. 19.00

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Værløse Flyhistoriske Hangar den 1/9 2020 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler i Hangar 2, Helikoptervej 2, Jonstrup, 3500 Værløse.

Dagsorden i h.t. vedtægterne. (Disse kan ses under menupunktet “Om foreningen”.)

Det er den udsatte generalforsamling fra marts måned, der jo blev aflyst pga. Corona-krisen, vi afholder nu.

Vi  gør derfor opmærksom på følgende to forhold:

  • alle medlemmer er velkomne, men i h.t. vedtægternes §6 pkt. d. er kun medlemmer, der var indmeldt pr. 15. februar 2020 og som har betalt kontingent for 2020, stemmeberettigede.
  • på grund af gældende restriktioner er bindende tilmelding nødvendig senest d. 25. august 2020 på foreningens e-mail: flyvaerloese@gmail.com