Foredrag “MED CATALINA OVER GRØNLAND 1960”

Det er aftalt med Stig Sandvang, at han i eftersommeren eller først på efteråret vil komme og holde et foredrag om hans oplevelser.
Nærmere informationer vil komme, når vi kender mulighederne med Corona-restriktionerne.