Bestyrelsesmøde referat – konstituering efter GF 25/3

Bestyrelsesmøde VFH d. 05-04-2019

Referat : HB.                                                                                              10-04-2019.

Tilstede: Søren Pedersen, Hans Bjævertoft, Niels Olsen, Kim Frandsen, Bjarne Gren, Johnnie Jensen.

Fraværende: Michael Boutrup, Gert Juster.

1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand Søren Pedersen.

Næstformand Hans Bjævertoft.

Kasser Niels Olsen.

Flyveplads Kim Frandsen.

Bestyrelsesmedlem Michael Boutrup.

Bestyrelsessuppleanter. Bjarne Gren og Gert Juster.

Revisorer. John Jensen og Steen Seit Jespersen.

Sekretær , spørg Michael Boll Jensen,  evt. Johnnie Jensen.

Regnskab fra Generalforsamlingen ikke godkendt, mangler i revisors underskrift !

Referat fra generalforsamlingen er ikke fremsendt!

2.

Johnnie J har meddelt kommunen at Aps. Hangar 2 er stiftet, med 25 % til Investor Jensen Estate og 75 % til Hangar 2. dette er meddelt til Freja Ejendomme samt at der er deponeret 1 mil. hos Advokat som er købesummen + moms.

Kapitalbehov, vil primært være til varmeanlæg i sydfløjen, udskiftning af gl. elkabler, renovering af lys samt til ny vandinstallation.

El. skal sende regning med arbejdsløn, ikke kun på materialer.

Niels og Hans undersøger forsikring.

Fondssøgning, Hans – Niels evt. sammen med Søren fra Mageløse.

Ny kasser, der skal ny adr. til banken og ny info. Med den nye bestyrelse.

3.

Hangar gruppen = Hans B.

Salg til sponsere. Michael B.

Sponsorvæg / tavle,  Marketing.

PR-Gruppen, Torben Brødholt, Michael B. , Søren P.

Hjemmesiden og Facebook Hans, Torben, Søren og Niels.

Vedligehold af startbanen.

Kim Frandsen og Co.

Niels foreslog at vi laver en indsamling til at betale de 37,500 kr. til indskud på Aps, så vi kan få den gæld væk!

Pilotaftaler for flyvning på Værløse.

Bjarne Gren og Søren Pedersen udarbejder bestemmelser herfor.

Demodag for beboerne i Lånshøj, Filmhusene og Mageløse samt dem oppe ved Jonstrup i de nye huse ud til den nye vej.

4.

Arrangementer 2019

Hjerte touren d. 22 og 23 Juni er et 24 timers cykelløb på FSNVÆR . det undersøges om vi kan lave noget i den forbindelse hvor vi kan tjene penge!

Store Flyvedag 24 Aug. 19. koncept sammen med Michael B.

Furesø Event på hjul, 8 sept. HB. Sammen med Lene Hartmann, vi sælger kaffe og bøger / blade.

9 april 2020. vi arbejder videre med projektet, der skal nedsættes en arbejdsgruppe.

Sommer 2019.

Der tales om at flyve med Kræftramte børn, hvem arbejder videre med det ?

5.

Der er møde i Hangar 3,  den 11 Apr. Vedr. brug af forplads, der må ikke laves noget permanent som optager plads for færdsel og transport af vores fly samt mulighed for at udnytte pladsen til div. Everter, det være sig både i vores som offentlig regi .