Nyheds info

Der er fuld gang i udskiftning port beklædningen i Hangar2

Fremtidige aktiviteter

 

Invitation til markering af indflytningen i Hangar 2


De militære Helikoptere og fly kommer tilbage på Flyvestation Værløse.

Efter længere tids planlægning er Historisk Hangar, Hangar 2, på Flyvestation Værløse klar til åbning.

Dette sker i hangaren lørdag 5. maj kl. 1100 – 1500 ved en officiel indvielse.

Der vil være mulighed for at købe lidt godt til halsen med mere.

Grillen vil være klar i åbningstiden

Hvad er Historisk Hangar?

Hangaren bliver udgangspunktet for formidling af Flyvestation Værløses nyere historie.

Historisk Hangar skal være hjemsted for kampfly fra ”den kolde krig”, have et værksted til restaurering af museums- og veteranfly samt udstillinger fra Furesø Museum om Flyvestationen med overvægt på 9. april 1940 og besættelsestiden. Endvidere vil hangaren være stedet for andre fly, der har været på flyvestationen.

Centralt i projektet er, at hangaren vil være åben i meget af dagtimerne, er åben for offentligheden og at alle kan kigge indenfor og følge med i arbejdet med restaurering af de gamle fly.

I hangaren vil primære aktører være Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS), Avedøre Aeronautisk Aktivitetscenter-AAA,  samt Furesø Museer.

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse får værksted til restaurering af museumsfly tilhørende FLYHIS. I starten vil Draken fly samt stellet af 2 Lynx helikoptere være til stede. På et senere tidspunkt vil flere fly tilgå fra FLYHIS. Enkelte mindre veteranfly, der har været på flyvestationen forventes også at få sit ”hjem” i hangaren

Adgang til Hangar 2 sker via Jonstrupvangvej, følg skilte mod Filmstationen og Hangar 2.

Vi ses lørdag den 5. maj kl. 1100 – 1500.

Med venlig hilsen

Søren Pedersen
Værløse Flyhistoriske hangar

Afholdte aktiviteter

Den 25 august afholdes Store Flyvedag på Flyvestation Værløse.

Den 20. maj til Store Flyvedag på Flyvestation Værløse – vi vil være der med plakater, brochurer og folk. der kan fortælle om projektet.

Den 3 & 4. juni på Grønnæssegård ved Hundested til Veterantræffet Timewinder – her vil vi være med både fly og brochurer.

Den 11. juni på Flyvestation Værløse i forbindelse med Furesø Picnicfestival – dagen hvor man kan spise sin Picnic mellem veteranfly og få en snak med piloterne.

 

Den 7. oktober kan man møde VFH  ved Furesø Foreningsfestival i Farum Kulturhus, vi er der med udstilling og brochurer.

Efter årsskiftet 2017-2018 holder vi indflytningsfest – nærmere detaljer senere på året!

Den første november 2017  blev de første museumsfly flyttet til Flyvestation Værløse –  http://sn.dk/Furesoe/Jetjager-tilbage-paa-Flyvestation-Vaerloese/artikel/696739 – de kom dog ikke i Hangar 2 men i en shelter vi har lånt (aflåst og ikke tilgængelig). Flyene kommer i Hangar 2, når Freja er færdig med istandsættelsen. Vi åbner hangaren for medlemmer straks efter og for offentligheden i marts måned.