Vi støtter Værløse Flyhistoriske Hangar !

Du kan også støtte Værløse Flyhistoriske Hangar.
Da Værløse Flyhistoriske Hangar er et frivilligt projekt er vi 100% afhængige af den opbakning og support vi kan få fra enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre der er interesseredei at bakke op om ideen bag bevarelsen af en åben hangar, et arbejdende værksted og et formidlingssted for flyvestationens historie og sidst men ikke mindst et samlingssted for folk med interesse for flyvning.

Passivt Medlemskab – 200 kroner årligt

Som passivt medlem er man med til at støtte vores forening økonomisk.

Man bliver orienteret via Nyhedsbreve et par gange om året.

Ligesom man bliver inviteret til at deltage i diverse arrangementer i Hangaren.

 

Aktivt Medlemsskab – 300 kroner årligt

Aktive medlemmer har mulighed for at indgå i diverse grupper med andre aktive medlemmer, der arbejder på de gamle fly eller med andre praktiske gøremål f.eks. i forbindelse med arrangementer eller noget administrativt. Der er brug for alle.

Aktive medlemmer modtager naturligvis også Nyhedsbreve og invitationer til arrangementer.

Ligesom man har stemmeret til Generalforsamlingen.

 

Medlemsskab tegnes ved at indbetale ovenstående beløb på foreningens bankkonto

Regnr.: 9570 Kontonr.: 11915787.

Husk at skrive både navn og e-mailadresse. Mailadressen er den eneste måde, vi kan kontakte dig på. Så den er vigtig.