Værløse Flyhistoriske Hangar

Foreningen ”Foreningen Hangar 2” blev stiftet d. 18. februar 2016 som ”Værløse Flyhistoriske Hangar” (VFH) med det formål at skabe et samlingssted for historien omkring Flyvestation Værløse.

Foreningens formål var således igennem bevarelse af en historisk hangar på den gamle Flyvestation Værløse at:

  • skabe et formidlingscenter for flyvestationens historie i samarbejde med Furesø Museer
  • etablere et åbent arbejdende værksted til restaurering af Flyvevåbnets fly og motorer
  • udstille de flytyper der har fløjet i Det Danske Flyvevåben herunder de fly, som har været på Flyvestationen gennem tiderne.
  • indrette foreningslokaler til de tilsluttede foreninger

Hangaren vil efter planen også blive hjemsted for enkelte flyveklare veteranfly med historisk tilknytning til Flyvestationen

Veteranflyene vil således lejlighedsvist have behov for at anvende den reetablerede startbane umiddelbart ud for Hangar 2. Naturstyrelsen, som ejer dette område, samarbejder med Foreningen Hangar 2 om ansøgning af de relevante tilladelser. Flyvningerne vil alene foregå i perioden maj – september.

Disse flys tilstedeværelse vil bidrage væsentligt til fortællingen af Flyvestationens historie og skaber god synergi med Furesø Museers faste udstilling om Flyvestationens historie, da de besøgende så at sige kan få syn for sagen.

VFH’s hensigt er at skabe og deltage i det samlingspunkt for mange forskellige interesser, som Hangar 2 giver mulighed for, idet der i hangaren er fælles møderum, kaffestue og bibliotek samt en permanent udstilling om Flyvestationens historie ved Furesø Museer i samarbejde med Flyvevåbnets Historiske Samling. Furesø Kommunes skoletjeneste er også lokaliseret i hangarens sidebygninger, og vil således være med til at bringe liv i historien og i hangaren.

Ved overtagelsen af hangaren i foråret 2018 rykkede Flyvehistorisk forening Flyvestation Værløse (”Pensionistforeningen Flyvestation Værløse”) ind, som de første brugere.

I løbet af 2019 stod det imidlertid klart, at der var nogle udfordringer omkring strukturen og i slutningen af 2019 besluttede den ”hidtidige” forening ”Værløse Flyhistoriske Hangar” at ændre navn til ”Foreningen Hangar 2”.

Samtidigt besluttede ”Flyvehistorisk forening Flyvestation Værløse” ligeledes at skifte navn og har nu overtaget navnet ”Værløse Flyhistoriske Hangar”.

Dette for at signalere, at foreningen ønsker at videreføre idéerne og arbejdet omkring projektet ”Hangar 2”.

Foreningen ”Værløse Flyhistoriske Hangar” (VFH) i dag.

Oprindeligt blev den nuværende forening ”Værløse Flyhistoriske Hangar” oprettet som ”Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse” af pensionister fra Flyvestationen, Flyvematerielkommandoen og Hovedværksted Værløse i 1984.

Foreningen har siden oprettelsen beskæftiget sig med

  • vedligeholdelse af fly og motorer, der har været i brug på Flyvestation Værløse
  • registrering af historiske effekter
  • indsamling af personlige beretninger fra tidligere ansatte

Foreningen havde oprindeligt til huse på Flyvestation Værløse, men i forbindelse med lukningen af Flyvestationen fik foreningen tildelt mødelokaler i Jonstruplejren. Dette medførte, at mulighederne for at fortsætte værkstedsarbejdet blev yderst begrænsede.

Nogle af medlemmerne var i sin tid engageret med flytning og færdiggørelse af en S-61A Sea King helikopter til Stauning, ligesom andre var engageret med flytning af en PBY-6A Catalina fra Teknisk Museum i Helsingør til Flyvevåbenmuseet i Stauning.

En anden gruppe påtog sig løbende at vedligeholde det i Jonstruplejren opstillede F-35 Draken fly A-002.

Gennem en årrække foregik der et meget stort arbejde med at sikre mest muligt af den gamle Flyvestations historie, inden den blev endeligt nedlagt. En mængde arkivalier opbevares i dag i hangaren.

Det nye tiltag er et samarbejde med Furesø Museer, hvor VFH bl.a. har leveret materiale til udstilling om Flyvestation Værløse.

En anden gruppe påtog sig løbende at vedligeholde det i Jonstruplejren opstillede F-35 Draken fly A-002.

Gennem en årrække foregik der et meget stort arbejde med at sikre mest muligt af den gamle Flyvestations historie, inden den blev endeligt nedlagt. En mængde arkivalier opbevares i dag i hangaren.

Det nye tiltag er et samarbejde med Furesø Museer, hvor VFH bl.a. har leveret materiale til udstilling om Flyvestation Værløse.

Som en bibeskæftigelse står en gruppe af medlemmerne også for opstilling og nedtagning af Flyvevåbnets F-16 til udstillings-/hvervningsbrug på Sjælland.

Siden flytningen til hangaren har VFH især været beskæftiget med renovering af sydlokalerne i hangaren og ”vores” F-35 Draken A-002, der i dag står fremvisningsklar med diverse våbensystemer mv. herunder den tilhørende motor med efterbrænder.

”Værløse Flyhistoriske Hangar” i fremtiden

Blandt de kommende projekter bliver klargøring til fremvisning af T-33A og Lynx helikopter m.fl.

Sideløbende med arbejdet med flyene vil der foregå et større katalogiserings-/arkiveringsarbejde af den store mængde af fotos og diverse dokumentationer, der har relation til Flyvestation Værløse og dens fantastiske historie.

Samtidigt vil VFH løbende istandsætte motorer, flydele mv. med henblik på udstilling.

Endelig vil VFH stå for egne arrangementer for medlemmerne og andre interesserede samt deltage i større events på Flyvestation Værløse.

Alt dette har betydet, at ”Værløse Flyhistoriske Hangar” i dag har åbnet op for alle, der er interesseret i Flyvestation Værløse, flyvning med relevante militære veteranfly og har interesse i vedligeholdelse af fly fra Flyvevåbnet.