Forslag fra Bestyrelsen.

  1. Bestyrelsen foreslår følgende tekst til § 6. vedr. udmeldelse:
    “Et medlem vil automatisk blive udmeldt af foreningen såfremt der ikke er betalt kontingent, jf. § 5.”
  2. Bestyrelsen foreslår jf. vedtagelse på sidste generalforsamling under punktet eventuelt, vedr. §8, at revisor ikke behøver være statsautoriseret eller registreret.
  3. Bestyrelsen foreslår teksten i §12 tilføjet ordet: “tilstedeværende”, således at §12 lyder: “Til ændring af foreningens vedtægter kræves tiltrædelse af 2/3 af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer”
  4. Set i lyset de vanskeligheder vi indtil nu har oplevet i forbindelse med et muligt køb af Hangar 2, beder bestyrelsen om Generalforsamlingens opbakning til at vi undersøger og arbejder videre med muligheden for at finde eksterne investorer.

Bestyrelsen er naturligvis fuldstændig klar over at en sådan mulighed vil kræve accept på en ekstraordinær Generalforsamling.