Beretning 2018/2019

Selv om det måske for nogen kan synes begrænset hvad der er sket i foreningen siden sidste års generalforsamling i marts 2018, er der reelt sket langt mere end man umiddelbart vil tro.

Som følge af beslutningen på generalforsamlingen  om at søge fundet en ekstern investor der kunne være interesseret i, og villig til at investerer i hangaren, kan vi i dag oplyse, at denne investor er fundet og at en købsmodel er fundet. Denne model er godkendt af både Statens Ejendomsselskab Freja og Furesø Kommune og som det vil være de fleste bekendt, er modellen også godkendt på den ekstraordinære generalforsamling der blev afholdt d. 22. december 2018.
Der skal ikke lægges skjul på, at sagen vedrørende købet har trukket ud hvilket har betydet at vi har måtte betale den oprindelige husleje på 20.000,- kr. i alt for mange måneder, hvilket ikke overraskende har sat foreningen under yderligere økonomisk pres.
I skrivende stund er købet imidlertid ved endeligt at falde på plads, og vi kan forhåbentligt meget snart sige at hangaren er vores.

Siden indflytningen i hangaren i foråret 2018 er der sket en simpelthen fantastisk forvandling af hangar 2.
En lille gruppe af vores medlemmer har i samarbejde med Pensionistforeningen Flyvestation Værløse under Hans Bjævertoft’s kyndige ledelse gennemført en ganske gennemgribende indvendig renovering af lokalerne i sydfløjen i hangaren.

På fly-siden er der også begyndt at ske noget, vi har modtaget en T-33 DT-884. DT-884 er for nylig kommet på egne hjul og vil snart blive genforenet med bagkroppen.
Draken A-002 som har stået som vartegn på Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup i mange år, er i en så dårlig stand at vi meget gerne så den byttet med en anden komplet Draken. Rent tilfældigt har man på Langelandsfortet på Langeland netop en komplet Dragen A-005 som man har planer om skal stilles op udenfor og ikke længere i den hal hvor den har stået indtil nu.
Vi har derfor ved FLYHIS mellemkomst, fået lovning på at A-002 og A-005 vil blive byttet i løbet af foråret i år, og vi får således en særdeles flot komplet Draken til Værløse.
Vi vil formodentlig også kunne se frem til at den Percival Pembroke, som har været opmagasineret hos Danmarks Tekniske Museum igennem mange år og som lige nu står hos FLYHIS i Karup også vil komme tilbage til Værløse.

Som den opmærksomme vil have bemærket, er der også dukket et par De Havilland DHC-1 Chipmunk’s op i hangaren. Vi mangler dog stadig at få Furesø Kommune’s godkendelse til at bruge den startbane som vi har fået lov at anlægge af Naturstyrelsen. Sagen drejer sig om en Landzonetilladelse da kommunen mener at det at flyve på den tidligere Flyvestation Værløse er en helt anden anvendelse af arealet hvilket kræver denne Landzonetilladelse. Vi planlægger i den forbindelse at arrangerer en demo-dag i det tidlige forår for vores nærmeste naboer, Mageløs og Lånshøj og andre der måtte være interesserede.

 

Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med at undersøge hvornår og hvordan interesserede aktører er klar til flytte ind i hangaren. Vi er i bestyrelsen blevet kontaktet fra flere sider, af folk der er interesserede i at bruge specielt den vestlige halvdel i kortere og længere perioder.
Et andet fokusområde er også at vi nu skal til at markedsføre os langt mere end det tidligere er sket, hvilket vil sige aktiviteter, specialarrangementer, foredrag og filmaftener o. lign ligesom vi skal være meget mere aktive på sociale midler som Facebook og hjemmesiden www.historiskhangar.dk

Som det fremgår er der nok af gøremål og foreningen kan bruge alle de kræfter og ressourcer vi kan mobiliserer, så sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores gode medlemmer, der trods tiden der er gået stadig også tror på projektet.

 

På  bestyrelsens vegne

Søren Pedersen
Formand