Aktiviteter

Hvor kan du møde Værløse Flyvehistorisk Hangar?

Fremtidige aktiviteter

Der afholdes generalforsamling Tirsdag d. 13 marts 2018 kl. 19:30 i Jonstruphus, Jonstrupvej 159, 3500 Værløse

Der flyttes materiel fra Shelter 331 til Hangar2 omkring 1. april.

Den 25 august afholdes Store Flyvedag på Flyvestation Værløse.

 

Afholdte aktiviteter

Den 20. maj til Store Flyvedag på Flyvestation Værløse – vi vil være der med plakater, brochurer og folk. der kan fortælle om projektet.

Den 3 & 4. juni på Grønnæssegård ved Hundested til Veterantræffet Timewinder – her vil vi være med både fly og brochurer.

Den 11. juni på Flyvestation Værløse i forbindelse med Furesø Picnicfestival – dagen hvor man kan spise sin Picnic mellem veteranfly og få en snak med piloterne.

 

Den 7. oktober kan man møde VFH  ved Furesø Foreningsfestival i Farum Kulturhus, vi er der med udstilling og brochurer.

Efter årsskiftet 2017-2018 holder vi indflytningsfest – nærmere detaljer senere på året!

Den første november 2017  blev de første museumsfly flyttet til Flyvestation Værløse –  http://sn.dk/Furesoe/Jetjager-tilbage-paa-Flyvestation-Vaerloese/artikel/696739 – de kom dog ikke i Hangar 2 men i en shelter vi har lånt (aflåst og ikke tilgængelig). Flyene kommer i Hangar 2, når Freja er færdig med istandsættelsen. Vi åbner hangaren for medlemmer straks efter og for offentligheden i marts måned.

Foreningens generalforsamling afholdt tirsdag d. 28 november 2017  –  Referat under “Generalforsamling”